Prev 17 of 28 Next
Toni Braxton, 2001
Toni Braxton strikes again with this super sexy white dress.